Girly Tumblr Themes

Little finger.

ongbosua:

mmydung:

One kind of love

Ôm nhá rồi nghe nhau thở :v

Đôi khi muốn chết đi vì sự mâu thuẫn mãnh liệt trong cơ thể mình.

Cớ vì sao cứ phải bực tức rồi sợ hãi sự im lặng như thế này chứ.

Cớ vì sao k thử một lần cố gắng làm ngơ vì cái tôi của mình chứ.

Vì răng cái đầu k nghe con tim hay tim k nghe não. Thiệt là muốn chết đi cho nhẹ nhõm quá !

Em gái mình.

Một đôi converse dưới, áo dài trên, tung tăng giữa Quốc Học Huế. 

Lần đầu chụp em gái, vui đến phát khóc lên vì cả bốn cuộn film ảnh đều quá đẹp <3