Girly Tumblr Themes

Little finger.

miechum:

Nghệ thuật quá !

Hoa gì đây k biết nhưng mà nở thành hàng rào đẹp lắm <3

Hoa gì đây k biết nhưng mà nở thành hàng rào đẹp lắm <3

Mình có rất nhiều hình bị cháy như này.

ongbosua:

mmydung:

One kind of love

Ôm nhá rồi nghe nhau thở :v

Đôi khi muốn chết đi vì sự mâu thuẫn mãnh liệt trong cơ thể mình.

Cớ vì sao cứ phải bực tức rồi sợ hãi sự im lặng như thế này chứ.

Cớ vì sao k thử một lần cố gắng làm ngơ vì cái tôi của mình chứ.

Vì răng cái đầu k nghe con tim hay tim k nghe não. Thiệt là muốn chết đi cho nhẹ nhõm quá !